Predstavitev
Na področju cestnega prometa, prometnih nesreč in cestnih vozil se ukvarjamo že dolga leta. V tem času smo uspešno pripravili veliko izvedenskih mnenj, na omenjenih področjih. Naš namen te objave je, da pomagamo ljudem, ki se znajdejo v težavah ob neljubem dogodku, kot je prometna nesreča. Nagrada za opravljeno storitev je v skladu s Pravilnikom o sodnih izvedencih (tarifo določi minister za pravosodje) in povračilo potnih stroškov ob ogledu kraja dogodka ali obiska pri stranki.

Dušan Božičnik

prometni inženir in sodni izvedenec prometne stroke