Dobrodošli na spletni strani PROMETNI IZVEDENEC! Naš cilj je pomagati ljudem, ki se znajdejo v težavah ob neljubem dogodku, kot je prometna nesreča.

Pomoč pri razreševanju posledic prometnih nesreč

Ob prometni nesreči se velikokrat dogodi, da se v paniki posredujejo napačne izjave, slab opis dogodka, neprimerne izjave prič in vse to se pojavi v policijskem zapisniku. Velikokrat se potem take zadeve pojavijo na sodišču.

Izdelava izvedenskih mnenj

Sodišču pri ugotavljanju pravno pomembnih dejstev sodni izvedenci posredujejo znanje in izkušnje iz svoje stroke po pravilih znanosti in stroke ter dajejo na zahtevo sodišča o takih vprašanjih svoje izvide in strokovna mnenja (izvleček iz 1.člena Pravilnika o sodnih izvedencih).

Strokovno tehnični pregled poškodovanih vozil

Kadar je voznik v dilemi o vzrokih prometne nesreče, lahko sodni izvedenec pri pooblaščenem tehničnem pregledniku opravi strokovni pregled vozila, ki je bilo poškodovano v prometni nesreči in sicer pri pooblaščenem tehničnem pregledniku.